Haber

30. Dönem Polis Alımı Başvuru Koşulları Nelerdir, Kontenjan Nedir? POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Polis Akademisi Polis Mesleki Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 öğrencinin kabulü için başvuru dönemi geldi. POMEM başvuru tarihleri ​​ve kontenjanları ilgililerce yakından takip edilmektedir. Polis atamaları sözlü ve fiziki olmak üzere iki aşamadan oluşan incelemenin ardından yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olacak POMEM için 10 bin polis alımı işinin tamamlanmasının ardından aramalar hız kazandı.

POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

POMEM’in 30’uncu döneminde 10 bin işçi alımı için Polis Akademisi’nden açıklama geldi. Duyuruya göre adaylar ön başvurularını 1-19 Mayıs tarihleri ​​arasında yapabilecekler. Son başvuru tarihi 19 Mayıs 17.00’ye kadardır.

EGM Polis Akademisine Nasıl Başvurulur?

Adaylar, Adaylık Ön Başvurularını 19 Mayıs 2023 saat 17:00’ye kadar http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak yapacaklardır.

POMEM Polis Alım Kontenjanları Arttırıldı.

Polis Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre, lisans öğrenci kontenjanı (6.800) erkek, (1.200) kadın, ön lisans mezunu (1.700) erkek, (300) kız olmak üzere toplam 10.000 öğrenci, lisans (6.900) erkek, (1.580) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (420) bayan olmak üzere toplam (10.600) öğrenci alımı şeklinde artış yapılmıştır. ifadeleri kullanılarak kota artışı vurgulanmıştır.

EGM Polis Akademisi Başvuru Koşulları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen,

c) KPSS’den Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya daha yüksek puana sahip olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 KPSS lisans puanı P3 puan türü (60.00), ön lisans mezunları için 2022 KPSS önlisans puanı) P93 puanında (65.00) taban puan ve üzeri.)

ç) Şehit eşleri veya çocukları ile nöbetçi maluller için POMEM Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen puanın en az %80’ini almış olmak, En az P3 puanına sahip olmak. (48.00) ve önlisans mezunları için 2022 yılında yapılmış KPSS önlisans puanından en az P93 (52.00) puanına sahip olmak.)

Lisans derecesine sahip adaylar önlisans derecesi ile başvuru yapamazlar. Bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmalı ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle (Ocak doğumlu) 30 yaşından büyük olmamalıdır. 01, 1994 veya sonrası),

e) Kadınlarda 162 cm, erkeklerde 167 cm’den kısa olmamak, BMI (vücut kitle indeksi) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı bir görev yapmaya kanunen engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu bakımından Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi adayın;

1) Kasten işlenen bir kabahat nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

2) Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, affa uğramış olsa bile ihaleye fesat karıştırma. veya kararın açıklanmasının geri bırakılmasına, görevi kötüye kullanma, kabahatler sonucu malvarlığının aklanması, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlık suçlarından hüküm giymiş olmamak veya bu suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmemesine veya kovuşturmaya gidilmesine karar verilmiş olması uzlaşma ile sonuçlandırılmamış,

h) Genelev, toplantı yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan ev vb. yerlerde çalışmamış olmak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutulmamış olmak, idari yaptırıma tabi olmamak. veya bu hususlar nedeniyle karar vermemek,

ı) Kayıt süresinin sona erdiği tarihi itibari ile herhangi bir siyasî partiye üye veya siyasî partilerin iştiraki bulunmadığına dair yazılı beyanın sunulması,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemek veya tedavi edilmemek,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği kararları dışında polislik eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Beypazarı Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu